Trošak zbrinjavanja otpada sve je veći. Spaljivanje se pokazalo kao najefikasniji naćin smanjenja tog troška.

Naša ponuda modela je u potpunosti CE certificirana, sa posebnim naglaskom na poštivanje standarda  vezanih uz izradu i sigurnost.
Inciner8 ponosi se izrazito visokim nivoom podrške svojim kupcima. Svojom mrežom distributera širom svijeta, kao i telefonskom podrškom, Inciner8 pobrinuo se da na sve upite kupaca odgovaramo u vrlo kratkom roku.

Većina naših modela isporučuju se 90% predinstalirana, tako da je sama instalacija izuzetno jednostavna.

Model I8-15 dostupan je i u potpunosti instaliran.

Model I8-15 je naš najmanji model u ponudi, dizajniran za vrlo široku primjenu. Uređaj ima  0.13 kubičnih metara volumen komore za spaljivanje, u kombinaciji sa prostorom za pepeo i vratima za čišćenje. Sekundarna komora, sa sekundarnim gorionikom, osigurava sagorjevanje svih izlaznih plinova, kako bi proces spaljivanja bio potpuno čist.

Vrata za punjenje spalionice su dizajnirana na način da osiguravaju pravilan smještaj otpada unutar komore.
Uređaj je presvućen 3 mm čeličnim limom, a izrađen od 6cm debele vatrootporne obloge, čime je osigurano da spalionica nije vruća izvana tijekom rada.

    

Recikliranje energije kao opcija

Kao dio Inciner8 ekoloških napora, razvili smo i opciju recikliranja energije koja se oslobađa spaljivanjem otpada.

Uređaj za recikliranje može se nadograditi naknadno, ili naručiti zajedno sa spalionicom.

 

Primjena

Hiljade spalionica koriste se za spaljivanje životinjskih lešina, komunalnog otpada i ostalog patološkog otpada.

     

Pregled Karakteristika

·        Ekonomičnost

·        Niski troškovi održavanja i rada

·        Visoko kvalitetni gorionici sa konstantnom ventilacijom.

·        Potpuno automatsko upravljanje

·        Predgrijavanje sekundarne komore

·        Kontrola temperature spaljivanja

·        3mm čelićna oplata

·        U potpunosti izolirana

·        Kvalitetne termo betonske obloge otporne do 1600 stupnjeva.

·        Prednja vrata za jednostavan utovar

·        Široka vrata za čišćenje pepela

·        Inox dimnjak

·        Afterburner - gorionik za spaljivanje izlaznih plinova.

·        12 mjeseci ili 1000 sati jamstva

·        Opcionalna inox obloga

·        Opcionalni automatski zapis temperature

·        CE certificirano