KK - priključak je razvijen posebno za aerodrome i industrijsku upotrebu. Sa okretnim bočnim dijelovima osigurava precizno i učinkovito čišćenje na velikim aerodromima, parkinzima. Posjeduje najsavremeniji sistem kretanja, čiji se jedan modul odnosi na sistem zaštite od sudara, koja apsorbira utjecaj sile i time u najvećoj mogućoj mjeri štiti vozilo. U slučaju sudara priključka sa preprekom sistem omogućava svakom dijelu priključka da individualno reaguje na kontakt čime se održava stabilnost kompletnog priključka.

Priključak se prilagođava na površinu čišćenja kroz sistem podizanja i bočnog nagiba. Veza između dijelova priključka je uvijek zaštičena čime se spriječava eventualna šteta, koju bi mogao nanijeti snijeg ili voda. Sistem kretanja osigurava stabilno upravljanje dijelova priključka funkcionalnosti zaštite. Sistem omogućava odlično prilagođavanje površini za čišćenje i zaobilazi prepreke koje se nalaze do 20 cm visine. Okretni mehanizam je neovisan od sistema za podizanje i omogućuje oscilacije do 14 stepeni. Zbog težine je pogodan za ugradnju u vozila s najvećom nosivosti prednje osovine. Ugradnja je moguća na prednjoj strani u tri tačke vezivanja, na različite montažne ploče u zavisnosti od vozila ili na komunalne montažne ploče. S mogućnošću podešavanja visine klizača ili kotača, priključak se može podesiti na potrebnu visinu za čišćenje.

Osnovna oprema:

 • okvir s priključcima
 • nosač s glavnim i bočnim dijelovima priključka
 • hidraulički sistem za okretanje priključka lijevo-desno
 • hidraulički sistem za kontrolu bočnih dijelova priključka lijevo-desno, otvaranje-zatvaranje
 • hidraulična crijeva s brzom vezom DN10-ISO 7241-1A
 • rubni deflektor lijevo-desno
 • tri tačke povezivanja CAT I, II i III ili montažna ploča po EN 15432 F1 (bivši DIN 76 060, veličina 5 ili 3)
 • ventil pritiska
 • jači dvosmjerni hidraulički cilindri
 • bočni nagib do 14 stepeni
 • podesiva visina za klizače
 • nosač za zastavice obavještenja
 • korpa za skladištenje
 • mogućnost okretanja pod uglom od 36 stepeni
 • Boja RAL 2011

Dodatna oprema:

 • „Led“ osvjetljenje
 • radna svjetla
 • prilagodljiv osnovni deflektor (KK V-600)
 • Castor kotači
 • Vulkolan strugač
 • hidraulični bočni sistem okretanja
 • korpa za skladištenje
 • sistem podizanja '' ALPIN ''
 • montaža adaptera u zavisnosti od narudžbe